Amaç Kapsam

Odamız, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği VI. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını, meslektaş adayı öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayarak, enerji verimliliği bilinci ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Kongre Bildiri Konuları

1.Enerji Sistemlerinde Verimlilik
2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
3.Binalarda Enerji Verimliliği
4.Sanayide Enerji Verimliliği
5.Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketiminin Ekonomi Politiği
6.Enerji Yönetimi ve ISO 50001
7.İşletmelerde Enerji Güvenilirliği / Kapasite Kullanımı
8.Enerji Verimliliğinde Otomasyon ve Yazılımlar
9.Enerji Verimliliği Ve Dijital Dönüşüm
10.Enerji Verimliliği Eğitimlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği
11.Enerji Verimliliği Politikalarının Değerlendirilmesi, Eksiklikleri, Yapılması Gereken Değişiklikler
12.İklim Krizi ile Mücadelede Enerji Verimliği
13.Pandemi Dönemlerinin Üretim ve Enerji Verimliliğine Etkileri

Delege Katılımı

Delege Ücreti TMMOB Üyesi : 1750._TL/Kişi

TMMOB Üyesi Olmayan : 2000._TL/Kişi

Öğrenci / İzleyici : Ücretsiz

Not: Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda delege ücretinden %20 indirim uygulanır. Delegeler; Delegeler Ücretsiz İzleyicilerden farklı olarak
•Kongre Çantası, Kongre Bildirilerinin yer aldığı USB, Öğle Yemekleri ve Gala Yemeği’ne katılım hakkına sahiptir.
•Bildiri sunanların kongreye katılımı ücretsiz olup, tüm delege haklarından faydalanacaklardır.


Ana Sponsorlar


Destekleyen Kuruluşlar

VI. Enerji Verimliliği Kongresi Broşürü

Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği